Polityka prywatności - Klub koncertowy B90

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.b90.pl

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 

Każdy, kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość.

Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć również zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania. 

 

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

 

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sopocka Odessa Ewa Hronowska z siedzibą w Sopocie (81 – 759) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54, posiadająca nr NIP: 585-133-63-52, REGON: 810475070, zwana dalej „Administratorem”.

Z Administratorem możesz skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@b90.pl.

Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: iod@b90.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia przez Ciebie umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy),
 2. zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie wydarzenia (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora – np. zbieranie zgód rodziców osób powyżej 13 r.ż., zbieranie danych osobowych opiekunów osób poniżej 13 r.ż.,
 3. statystycznych i analitycznych analiz ruchu w Serwisie (np. Google Analitycs, Meta Piksel) (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, poprawy funkcjonalności strony a także określenie preferencji Użytkowników oraz zgoda Użytkownika),
 4. archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
 5. badania satysfakcji klientów i weryfikacji jakości naszych usług (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na sprawdzaniu poziomu zadowolenia ze świadczonych usług),
 6. prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu działalności Administratora oraz świadczonych przez niego usług),
 7. wysyłania Newslettera (podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda),
 8. kontaktu mailowego (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania),
 9. obsługa konta w mediach społecznościowych (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcję z użytkownikami mediów społecznościowych),
 10. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • upoważnionym przez nas pracownikom,
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu przez nas usług,
 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (Evostudio sp. z o.o. z siedzibą w Redzie), podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, którzy obsługują proces zamówień (PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie),
 • podmiotom świadczącym nam usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe (m.in. Evostudio sp. z o.o. z siedzibą w Redzie), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) (Evostudio sp. z o.o. z siedzibą w Redzie, Crane Agency sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku), partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą (Evostudio sp. z o.o. z siedzibą w Redzie, Crane Agency sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Square sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Iskra sp. z o.o., Iskra sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku),
 • firmom zapewniającym ochronę wydarzenia (Security 4Moza w Gdańsku),
 • firmom zapewniające dostęp do platformy w których znajduje się firmowy fanpage Serwisu (Meta Platforms Inc.) jedynie w zakresie, w jakim Użytkownik sam zdecyduje się na skorzystanie z w/w platform klikając w odnośniki znajdujące się w Serwisie,
 • firma zapewniająca narzędzie do analizy statystyk Google Analytics (Google LLC),
 • firma zapewniająca narzędzie analityczne śledzące ruch w Serwisie (Meta Platform Inc., Google LLC),
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie, gdy jest to niezbędne i wynika z korzystania z usług firm o zasięgu międzynarodowym. Dostawcy usług mają obowiązek zapewniać taki sam poziom ochrony i stosować odpowiednie mechanizmy prawne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, takie jak np. wiążące reguły korporacyjne przyjęte przez właściwy organ nadzorczy lub inne międzynarodowe normy certyfikacyjne lub standardowe klauzule umowne określane przez Komisję Europejską.

Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.

Więcej informacji na temat przekazywania danych poza EOG znajdziesz pod linkiem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_pl

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 2. dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,
 3. dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.
Twoje prawa

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania,
 • usunięcia twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać swoją zgodę, powinieneś skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@b90.pl . Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić nam świadczenie Ci usług drogą elektroniczną lub zamówienie przez Ciebie usługi lub zakupienie towaru w sposób określony przez Ciebie w formularzu zamówienia na naszej platformie internetowej.

 

 

Pliki cookies

Administrator dokonuje analiz danych osobowych Użytkowników poprzez analizę ruchu w Serwisie, historię aktywności w Serwisie oraz na profilach w social mediach. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub w żaden sposób nie wpływa na prawa i wolności Użytkownika a dane tą są przetwarzane jedynie w celach ustalenia preferencji Użytkowników i dostosowywania treści i ofert tworzonych przez Administratora do preferencji Użytkowników.

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 2. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1. tymczasowe i funkcjonalne „cookie”- istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej – dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom Serwisu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w Serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień Użytkownika – dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych w formularzu,
  2. statystyczne oraz analityczne „cookie” – tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są (m.in. narzędzia Google Analytics, Meta Piksel). Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google oraz Meta Platform,
  3. niezbędne pliki cookies – instalowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w celu dostarczenia Użytkownikom usług oferowanych na stronie oraz poprawnego ich funkcjonowania,
  4. marketingowe pliki cookies – instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator w celu dopasowywania wyświetlanych treści marketingowych do preferencji Użytkowników (Meta Piksel),
  5. inne pliki cookies – inne pliki cookies, które nie pozostają niezbędna dla funkcjonowania Serwisu a które są wykorzystywane przez media społecznościowe.

 3. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Podstawą wykorzystywania plików cookies jest uzasadniony interes prawny Administratora oraz zgoda Użytkownika.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google oraz Meta Platform, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 5. Administrator analizuje historię przeglądania Serwisu i ruch na stronie w sposób zautomatyzowany. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych w stosunku do Użytkowników i ma jedynie na celu dostosowanie prezentowanych przez Administratora treści do preferencji Użytkowników.

 6. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisu plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

 7. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 8. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.


Narzędzia analityczne, marketingowe, wtyczki mediów społecznościowych
1. Google Analitycs

Administrator wykorzystuje w Serwisie usługę Google Analitycs w celach analitycznych. W kodzie strony internetowej zainstalowany został kod śledzący, wykorzystujący piki cookies firmy Google LLC. Informacje dotyczące korzystania z usług w Serwisie przechowywane są na serwerach Google w USA. Google Analitycs zapewnia anonimowe rejestrowanie adresów IP, dzięki któremu adres IP Użytkownika zostaje przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących państwami należącymi do EOG skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest do serwera Google w USA pełny adres IP i tam zostaje on skrócony. W ramach narzędzia Google Analitycs wykorzystuje informacje o systemie operacyjnym Użytkownika a także o przeglądarce internetowej, ruchu w Serwisie, czas spędzonego w Serwisie, odwiedzanych zakładkach, przejść pomiędzy zakładkami, źródła, z którego Użytkownik trafia do Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania danych za pomocą Google Analitycs jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na badaniu i analizie działań użytkowników w celu usprawnienia naszych usług oraz prowadzenia działań marketingowych. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdej chwili, zmieniając ustawienia dotyczące plików cookies.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach Google Analitycs znajdziesz na: https://policies.google.com/privacy.

2. Meta Piksel

Administrator wykorzystuje w Serwisie usługę Meta Piksel w celach analitycznych. Meta Piksel to narzędzie analityczne dostarczane przez Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook, Inc.), które pozwala nam monitorować działania użytkowników na naszej stronie internetowej oraz zbierać dane analityczne na temat ich interakcji z naszymi treściami. Dzięki temu narzędziu możemy mierzyć skuteczność naszych działań marketingowych, dostosowywać treści do preferencji użytkowników oraz poprawiać jakość naszych usług.

Przetwarzamy dane zbierane za pomocą Meta Piksela w celu:

 • monitorowania i analizowania zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej w celach analitycznych
 • poprawy jakości naszej strony internetowej i dostosowywania treści do preferencji użytkowników,
 • prowadzenia działań marketingowych i reklamowych,
 • zapewnienia optymalnej jakości usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych za pomocą Meta Piksela jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na badaniu i analizie działań użytkowników w celu usprawnienia naszych usług oraz prowadzenia działań marketingowych. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdej chwili, zmieniając ustawienia dotyczące plików cookies.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach Facebook Piksel znajdziesz na: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect

Informujemy ponadto, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?

Pragniemy podkreślić, że Państwa prywatność jest dla nas ważna, i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby chronić Wasze dane. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych w naszym Serwisie, prosimy o kontakt z nami:

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Polityki Prywatności Administrator poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez na stronie głównej informacji o zmianie Polityki Prywatności.

 

Zmiana Polityki Prywatności wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie Archiwalne wersje regulaminu publikowane są w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

W przypadku umów zawartych przed zmianą Polityki Prywatności zastosowanie ma Polityka Prywatności w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.